ورود همکاران
  • Ad
  • Ad

به پورتال چاپخانه تقوی زاده خوش آمدید

  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad

فاکتور کاربن دار

کاغذ کاربن دار (کاربن لس) چیست ؟

کاغذNCR (کاربن لس) همان کار کاغذ کاربن دار را انجام میدهد اما با این تفاوت که شما هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمی کنید و هرگز دستانتان سیاه و کثیف نمی شود . و نیازی به استفاده از کاربن ندارید.

کاغذ کاربن دار (کاربن لس) چگونه عمل می کند ؟

این نوع کاغذها در اصل به کپسول میکروسکپی آغشته شده است که ترکیب آنها موجب ایجاد رنگ و منعکس شدن  رنگ بر روی کاغذ زیری میگردد.

کاغذ-کاربن-دار

شیوه کار این نوع کاغذها به این  صورت است که وقتی هر نوع فشار مانند نوشتن بر روی این کاغذها وارد شود کپسول های رنگی که در زیر صفحه قرار دارد آزاد شده و با کپسولهای صفحه زیر که در روی کاغذ قرار دارد ترکیب شده و یکی از آنان دیگری را تقویت می کند و رنگ مشکی یا آبی را (عموما رنگ مشکی) منعکس می نمایند و کاغذ به این رنگ آغشته می شود .

سطح کاغذ کاربن دار (کاربن لس) از میلیون ها کپسول میکروسکپی پوشیده شده است  که کاملا خشک شده است . در اصل محلولی از کپسول های رنگی که به چشم دیده نمی شوند و دارای  روغن مخصوص میباشد که تماما بوسیله کپسول های پلاستیکی پوشیده شده اند که در اثر فشار خودکار شکسته میشوند .

نسخه های دوم . سوم  و چهارم کاغذهای کاربن دار (کاربن لس) جهت تفکیک اسناد و افزایش سرعت انجام امور اداری در رنگهای متفاوت عرضه میگردند.

کاغذ کاربن دار سفید فقط زیر آن آغشته به کپسولهای رنگی می باشد و به همین دلیل از کاغذ سفید به عنوان نسخه اول استفاده می شود و کاغذ زرد روی آن آغشته به کپسولهای رنگی می باشد و همیشه به عنوان نسخه آخر استفاده می شود و کاغذهای کاربن دار با رنگهای دیگر هردوطرف آن به کپسولهای رنگی آغشته است و همشه از آنها به عنوان نسخه های میانی استفاده می شود.

از همین رو چاپخانه کتیبه نسبت به تولید فاکتور کاربن دار (کاربن لس) به صورت 2نسخه ای در فرمهای اشتراکی نموده است .

در صورت نیاز به تعداد نسخه های بیشتر انجام آن از طریق فرمهای اختصاصی امکانپذیر می باشد .

جهت ورود به پنل کاربری اینجا کلیک نمائید