ورود همکاران
  • Ad
  • Ad

به پورتال چاپخانه تقوی زاده خوش آمدید

  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad

پاکت بیمارستانی

قالب آماده پاکت بیمارستانی (سی تی اسکن)

این بخش که شاهد آن هستید شامل فایل قالب آماده پاکت بیمارستانی (سی تی اسکن)می باشد که در صورت تمایل می توانید پس از دانلود آن فایل خود را بر اساس قالب آماده طراحی کرده و سپس جهت چاپ ارسال نمائید

جهت سفارش این محصول می توانید از مقوای پشت طوسی 250گرم استفاده نمائید

توجه:در هنگام طراحی 3میلی متر خطای احتمالی را در نظر داشته باشد

pakat-bemarestani.jpg (1059 دانلود ها)